Selecteer een pagina

BIPC

Informatie & Proces Consultancy

 

Meer informatie

Welkom op de website van BIPC

BIPC richt zich op het verbeteren van de dienstverlening en bedrijfsvoering door middel van adviseren, inrichten en implementeren van gestroomlijnd informatie- en procesmanagement bij gemeenten, provincies, waterschappen en woningcorporaties.

Visie

Lokale overheden staan voor grote uitdagingen. De toenemende eisen vanuit inwoners, bedrijven, instellingen en de rijksoverheid vragen om een slagvaardige organisatie. Ook bezuinigingen zorgen voor de nodige druk. Op veel veranderingen, zoals het invoeren van nieuwe wetgeving en het aanbieden van digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven, hebben lokale overheden beperkt invloed. Het gaat dan ook niet zozeer om de vraag waarom zij moeten veranderen, maar veelal om de vraag hoe zij gaan veranderen.

BIPC helpt bij het beantwoorden van vragen op het gebied van dienstverlening, informatie- en procesmanagement en automatisering. Daarnaast implementeren en ondersteunen we bij het borgen van die veranderingen, zodat uw ambitie wordt gerealiseerd.

Over Ons

BIPC is in januari 2010 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere. Na ruim 22 jaar ervaring te hebben opgedaan in de gezondheidszorg, farmaceutische industrie, woningcorporatiesector en de lokale overheid was de oprichting van BIPC een feit.

Bedrijfsprofiel

In juridische zin is BIPC een eenmanszaak. Voordeel hiervan is dat u weet met wie u zaken doet. Een nadeel van deze vorm kan zijn de kwetsbaarheid voor de opdrachtgever en mogelijke beperkingen met betrekking tot het inzetten van andere expertises. Dit mogelijke nadeel lost BIPC op door middel van het onderhouden en uitbouwen van een krachtig netwerk. 
BIPC onderhoudt een netwerk van collega-adviseurs, programma- en projectleiders en interim-managers met verschillende achtergronden en specialismen waar we u in voorkomende gevallen graag op attenderen. De verschillende onderdelen in het netwerk van BIPC versterken de kwaliteit van de dienstverlening. Een kwaliteit die we graag ten dienste van u inzetten.

Manager, programma- projectmanager én adviseur

BIPC gelooft dat organisaties behoefte hebben aan slimme doeners. Mensen met een bovengemiddeld scherpe blik met de capaciteit om, samen met de klant, de schouders eronder te zetten en het gewenste resultaat te halen.
De competenties interim-management, programma-management, projectleiding en organisatie-, informatie- en procesadvies gaan bij BIPC hand-in-hand: Als we adviseren kijken we met de blik van de lijn- en programma-/projectmanager hoe ons advies ook daadwerkelijk in de organisatie kan worden ingebed. Als we managen kijken we met de blik van de adviseur of processen voor verbetering vatbaar zijn. Zo slagen wij er in de verwachtingen van onze klanten te overtreffen en een blijvend resultaat neer te zetten.

Meer dan één

BIPC onderscheidt zich van vele andere éénpitters en freelancers door gebruik te maken van een professioneel netwerk wat ons in staat stelt ons te specialiseren, elkaar te coachen en samen te werken. Voor de klant betekent dit dat we in staat zijn complexe opdrachten uit te voeren waarbij verschillende expertises en vaardigheden gevraagd worden.

Langduriger relaties

Het opbouwen van een langdurige relatie met de klant is voor ons essentieel. Wij willen afgerekend worden op het behaalde resultaat dat we samen met de klant hebben bereikt.

Diensten

Advisering

BIPC adviseert o.a. op het gebied van (publieke) dienstverlening, informatie- en procesmanagement, informatie-architectuur, organisatie-inrichting en samenwerkingsverbanden, applicatierationalisering, pakketselectie en -implementatie, zaakgericht werken, digitale duurzaamheid, datagedreven overheid, omgevingswet.

Programma en projectmanagement

Innovaties en veranderingstrajecten worden vaak in programma- of projectvorm geïmplementeerd. BIPC biedt kennis en expertise op het gebied van het opstarten en leiden van programma’s en projecten, realiseren van doelstellingen en rapporteren en communiceren over de voortgang. 

Onze mening is dat succes niet ontstaat bij het ontwerpen van een eindsituatie –product, maar bij de daadwerkelijke implementatie ervan.

Interim Management

Als interimmanager kan BIPC zowel operationeel leidinggeven als structurele veranderingen doorvoeren. BIPC heeft ruime managementervaring, is flexibel inzetbaar, heeft de noodzakelijke vakkennis, werkt resultaatgericht en is in staat zich in zeer korte tijd eigen te maken met uw organisatie en uw mensen. Door deze ‘inzet en energie’, in combinatie met samenbindend en inspirerend leiderschap wordt een flinke impuls aan uw organisatie gegeven.

Procesanalyse

Het analyseren van processen en waar noodzakelijk verbetering aangeven is onderdeel van veel project of interim-opdrachten. Verbeteringen kunnen hierbij liggen op het vlak van automatisering, logisch ordenen van processtappen of het vaststellen van normtijden. Procesinnovatie begint echter altijd met het helder krijgen van de bestaande processen. Dan pas kan worden geïnnoveerd. BIPC heeft de afgelopen jaren voor meerdere opdrachtgevers processen geanalyseerd, geadviseerd over verbeteringen en deze geïmplementeerd.

Algemene voorwaarden

Op al onze producten en diensten zijn de algemene voorwaarden van BIPC van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder depotnummer 22055189. Op verzoek worden ze u kosteloos toegezonden.

Contactgegevens

BIPC werkt hoofdzakelijk op locatie bij de opdrachtgever. Ons kantoor is gevestigd aan de Herman Teirlinckstraat 12, 1321 AG te Almere.

Telefoon

Email

Informatie

Bank: NL 48 RABO 01562.38.934
KvK: 32164550
BTW-ID: NL001769928B61

Contactformulier

Heeft u een vraag over beschikbaarheid van Jan Boeije of andere zaken vul dat het contactformulier in.